בית-פרטי-שקף

תוכנן ועוצב אדריכל הצמרת שלום ברנס

 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף
 • בית פרטי - שקף